Disciplíny

Bezpečnostní testy

Technika a bezpečnost

Kontrola, zda vozidlo splňuje všechna pravidla závodů.

Náklonová zkouška

Formule se i s nejvyšším pilotem nakloní na plošině pod úhlem 30° na bok. Poté pod úhlem 60° od horizontály v obou směrech, což odpovídá přetížení 1,7 G. Vůz se nesmí převrátit a ani z něho nic vypadnout a vytéct.

Zkouška hluku a brzd

Auto musí být schopno zablokovat všechna kola na jednou a nesmí překročit zvukové limity.

Statické disciplíny

Konstrukční návrh (150 bodů)

Komisaři hodnotí vůz z hlediska použitých konstrukčních řešení a vyspělosti návrhu. Řešení je třeba doložit výpočty a simulacemi.

Analýza nákladů (100 bodů)

Hodnotí se cena vozu a správná kalkulace jeho výrobní ceny při sériové výrobě.

Marketingový plán (75 bodů)

Před zástupci fiktivní firmy je potřeba obhájit plán na sériovou výrobu našeho prototypového vozu.

Dynamické disciplíny

Skid-Pad (75 bodů)

Jízda na trati ve tvaru osmičky, hodnotí se konstrukce podvozku formule.

Akcelerace (100 bodů)

Zrychlení vozu na trati dlouhé 75m.

Autokros (125 bodů)

Vytyčená dráha z kuželek, hodnotí se zrychlení, brzdění a ovladatelnost.

Vytrvalostní závod (275 + 100 bodů)

Ověřuje všechny systémy vozu při okruhovém závodě na 22 km s povinnou výměnou jezdců, kde se v polovině trati vymění. Hodnotí se též spotřeba paliva.