Kontakt

Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 1402/2
461 17 Liberec I
studentformula@tul.cz